AlenaHanka OHanka SHanka ZJarmilaIntuiceLuckaMilasko Natty RomiRůženka
Jak se máme chovat k přátelům? . Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Zámek Slavkov - interiéry a podzemí

8. října 2012 v 18:10 | Holub |  Památky

Interiéry zámku Slavkov

V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro slavkovského zámku.
Jeho instalaci tvoří části kdysi rozsáhlé kounicovské galerie, jejíž počátky je možno
hledat již v první polovině 17. století. K největšímu rozšíření rodové obrazárny došlo ve
druhé polovině 18. století za Václava Antonína z Kounic. Galerie obsahovala nejen kopie,
ale i originály děl slavných evropských mistrů, v důsledku ztrát, prodejů a požáru
na konci 19. století se však sbírka zmenšila na pouhé torzo, jehož části,
zejména portréty členů rodu Kouniců, jsou využity v zámecké instalaci.

Zahradní bazén před zámkem ve Slavkově

K nejcennějším zámeckým interiérům náleží místnosti západního křídla.
Jejich stropy jsou vyzdobeny štukami Santina Bussiho a freskami Andrey Lanzaniho.
Pozoruhodný je zejména tzv. Sál předků, vyzdobený monumentální nástropní
freskou představující bohy na Olympu.
Sál předků je propojen s oválným tzv. Historickým sálem,
jenž byl dokončen až v šedesátých letech 18. století iluzivní výmalbou Josefa Pichlera
a v němž bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií.
Zvláštností tohoto sálu je jeho akustická stránka, neboť výstavba byla zamýšlena tak,
aby během vysokých politických jednání nebylo slyšet, o čem hovoří jednotlivé shluky
diskutujících, kteří stojí v těsné blízkosti.
V rámci prohlídky je veřejnosti zpřístupněna i oratoř zámecké kaple sv. Kříže. Kaple,
procházející oběma nadzemními patry, byla dokončena jako poslední část zámku roku 1769,
kdy ji vymaloval Josef Pichler. Interiéru dominuje oltář s monumentálními sochami andělů,
dílo F. X. Messerschmidta z roku 1774. Prostory kaple jsou využívány
ke svatebním obřadům a ke koncertům.

Podzemí zámku Slavkov

Pod budovou a nádvořím zámku se nachází tři patra sklepů, chodeb a schodišť.
Tyto prostory jsou unikátní zejména svou rozlehlostí. Ukrývají se zde základy dvou starších objektů
- komendy Řádu německých rytířů z 13. století a renesančního zámku ze století 16.
Obě tyto stavby víceméně kopí- rovaly půdorys dnešního barokního zámku.
Vstup z barokní části do prostor původního paláce středověké komendy Řádu něm. rytířů,
kde se dochovalo několik gotických stavebních prvků.
Například část schodiště, či kamenný portál z 15.století.
Dvě gotická střílnová okénka ústící do příkopu na severní straně zámku,
jsou také pozůstatkem původní stavby.
Většina sklepů byla vybudována nebo přestavěna podle plánů Domenica Martinelliho jako
základ stavby barokního zámku a zároveň jako hospodářské zázemí. Rodu Kouniců tyto
prostory sloužily zejména ke skladování potravin či steliva a krmiva pro koně a dobytek.
V dalších částech byla vybudována například kuchyně s přilehlou pekárnou, panská lázeň a další.
Pece barokní pekárny byly nalezeny během stavebně-historického průzkumu v 70. letech.
Prohlídková trasa v podzemí prochází dvěma patry, z nichž to první obsahuje expozici
věnovanou stavebně-historickému vývoji objektu, nejdůležitějším událostem z historie
města Slavkov u Brna a osobnostem spjatým se zámkem či městem.
Návštěvníci se zde seznámí také s řemesly, řemeslnými cechy a tehdejším životem ve městě.
Figuríny rozmístěné po celé prohlídkové trase prvního podzemního patra dokumentují
styl oblékání jednotlivých společenských vrstev v různých dobách.
Řemeslníci, rolníci a další obyvatelé města jsou vybaveni náčiním a dalšími atributy.
V druhém podzemním patře návštěvníkům představujeme mučírnu vybavenou replikami
mučících nástrojů (zapůjčenými skupinou historického šermu Štvanci), dále výstavní prostory
využívané ke krátkodobým či dlouhodobým výstavám a lapidárium obsahující kamenné
artefakty svezené ze zámku, parku, města a hranic panství rodu Kouniců.
V místnosti věnované tortuře průvodce návštěvníka
seznámí s použitím jednotlivých nástrojů.
Velice zajímavé prostory druhého podzemního patra přímo
vybízí k pořádání výstav.
V temných sklepech,
chodbách a na schodištích našly své útočiště kolonie netopýrů a vrápeníků.
(Zdroj: stránky zámku Slavkov, wikipedie, foto: internet)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama