AlenaHanka OHanka SHanka ZJarmilaIntuiceLuckaMilasko Natty RomiRůženka
Jak se máme chovat k přátelům? . Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Synagoga

7. října 2012 v 18:12 | Holub |  Památky
Na území naší republiky se dochovalo asi 207 židovských synagog,
z nichž některé jsou přestavěny do té míry, že byste v těchto stavbách
rozhodně nepoznali jejich původní účel.

K ČEMU SLOUŽÍ SYNAGOGY?

Napoví nám už sám název - slovo synagoga se odvozuje od řeckého slova pro shromáždění.
Jde o židovskou modlitebnu, která má však více účelů. Prvním a nejdůležitějším jsou
samozřejmě bohoslužebná setkání, ale Židé se zde potkávají i za společenskými účely
nebo kvůli náboženskému studiu. Často se proto pod pojmem synagoga skrývá celý
komplex budov. Najdeme zde proto mimo jiné i byt rabína, který o celý objekt pečuje.
Nejvýznamnější je samozřejmě vždy hlavní sál, určený právě pro bohoslužby.
V dřívějších dobách sloužila synagoga jako motlitebna, škola i jako dějiště veřejných jednání,
teprve později převážila funkce první, motlitební, a pro další dvě byly zřízeny zvláštní budovy
- midraš a židovská radnice.

HISTORIE SYNAGOG

Podle tradice sahá historie synagogy až do desátého století před naším letopočtem,
kdy vznikl vůbec první židovský chrám, "První chrám", někdy také nazývaný jako
Šalomounův chrám. Ten byl však zničen za babylonského zajetí Židů za vlády známého
Nabukadnesara II. na počátku 6. století př.n.l. a Židé byli nuceni odejít do Babylonu.
Po svém návratu postavili ti, kterým se podařilo vrátit do vlasti, Druhý chrám,
a už se nemuseli obávat perzekucí, neboť nově vydaný edikt hlásal náboženskou svobodu.
Ani tento chrám však dnes už nemůžeme spatřit, neboť byl sedmdesát let po přelomu
letopočtu vypálen římským vojskem.

JAK SYNAGOGA VYPADÁ?

Hned na začátek je třeba říci, že vlastně neexistuje nějaký závazný vzor,
kterého by se stavitelé synagog drželi. Synagogy sice konstrukčně vycházejí z chrámů
na Blízkém východě, stejně jako mešity, ale nacházíme mezi nimi daleko větší rozdíly.
V ortodoxních synagogách je vyhrazen oddělený prostor pro ženy, na druhou
stranu synagogy reformní se velmi blíží křesťanským kostelům a muži i ženy se
bohoslužby účastní společně. V čem se však synagogy podstatně liší od křesťanských
kostelů je fakt, že zde nenajdeme zpodobnění lidí, například v podobě soch,
protože by mohla být vykládána jako modloslužba - ta je zakázána jedním z přikázání
Desatera, mohlo by se totiž jednat o zbožšťování něčeho, co Bohem není,
a tím by člověk v podstatě ochuzoval samotného Boha o projevy své úcty. Dalším důležitým
pravidlem je, že synagogy jsou orientovány na východ, to znamená směrem k Izraeli.
Ale co izraelské synagogy? Ty stojí směrem k Jeruzalému.
A synagogy v Jeruzalémě směrem k Chrámové hoře. Na východní straně,
orientované k Jeruzalému je svatostánek (aron ha-Kodeš). V něm jsou uloženy svitky Tóry,
jejich počet závisí na tom, kolik jich má daná synagoga k dispozici.
V synagoze nalezneme i "věčné světlo". Symbolizuje nepřetržitě hořící menoru,
sedmiramenný svícen, který je tradičním symbolem judaismu. Existuje několik výkladů
tohoto pojmu - sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření a nebo na hořící keř,
který spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj. Podlaha bývá synagog často pod úrovní
okolního terénu. Je tomu tak proto, aby bylo učiněno zadost verši Žalmu -
"Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine."

NEJVĚTŠÍ

synagoga světa je v současné době Bejt ha-midraš Ger.
Najdeme ji v Jeruzalémě a doslova uchvátí svou velikostí
- její kapacita je víc než 8 500 míst
NEJVĚTŠÍ MIMO IZRAEL
je synagoga v New Yorku.
NEJVĚTŠÍ V EVROPĚ
je synagoga v Budapešti, druhá největší potom synagoga v Plzni.

PRAŽSKÉ NEJ - STARONOVÁ SYNAGOGA

Staronová synagoga je nejdéle sloužící synagogou na světě.
A nejenom to - je i druhou nejstarší na celém světě. Vznikla v první polovině 13. století,
a je tedy i jednou z raně gotických pražských památek.
První místností, do níž vstoupíme, je předsíň, kde dříve stávaly dvě pokladnice
pro výběrčí daní. Vstup do hlavního sálu je tvořen portálem, na jehož tympanonu si můžem
všimnout motivu vinné révy s dvanácti hrozny vína - prý se jedná o symbol,
zastupující dvanáct izraelských kmenů.
Samotný hlavní sál je rozdělen do dvou lodí, oddělených osmibokými pilíři.
Na stěnách je opět symbolicky dvanáct oken. Klenba stropu je z pěti žeber, to proto,
aby žebra netvořila kříž. Zajímavostí je i prapor, na němž je znak pražské židovské obce.
Tvoří jej Davidova hvězda, která má uprostřed špičatý židovský klobouk. To pochází z doby,
kdy pražští Židé, opouštěli-li ghetto, museli takové označení nosit.
Prapor má souvislost s privilegiemi, která Židovskému městu udělil Karel IV.
Třetí část synagogy tvoří ženská místnost, sloužící převážně jako modlitebna.

TROCHU TAJEMNA NA ZÁVĚR

Ke Staronové synagoze se váže i prastará pověst. Na její půdu prý rabi Löw uložil
Golema a zakázal, aby se tam chodilo. Jak už to bývá, našli se lidé, kteří nedbali zákazu
a snažili se odhalit tajemství slavného Golema. Jedním z nich byl "zuřivý reportér"
Egon Erwin Kisch, ale nic zde nenalezl. Snad Golema přestalo čekání bavit. Kdo ví…
(Zdroj: upraveno z průvodce Prahou, foto:internet)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama