AlenaHanka OHanka SHanka ZJarmilaIntuiceLuckaMilasko Natty RomiRůženka
Jak se máme chovat k přátelům? . Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Rajhradský klášter

7. října 2012 v 17:16 | Holub |  Památky
Rajhradský klášter je nejstarší a jediný benediktýnského řádu na Moravě.
O úplných počátcích při jeho založení se skoro nic nezachovalo, ale první
písemná zmínka (z břevnovské falsy) pochází už z roku 1045, kde se uvádí,
že vévoda Břetislav věnoval břevnovskému klášteru mimo jiné nějakou "cellu",
kterou kolem roku 1028 založil ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla na
opuštěném hradě, "jenž slove Rajhrad".

V roce 1048 byla tato cella přeměněna na klášter, který podle vůle Břetilava
měl být jak v hmotném, tak i v duchovním ohledu závislý na břevnovském klášteře
a tato závislost trvala až do roku 1813, kdy bylo proboštství rajhradské
povýšeno na samostatné opatství.
Jak se uvádí v listinách, tato cella asi poustevna, nebo kostel, byla založena
na místě bývalého kostelíka, který osobně navštívili Konstantin a Metoděj,
když k nám byli pozváni z Byzancie.
Kníže Břetislav později tento ryze slovanský klášter předal do rukou latinských
mnichů. Šušká se, že si tím chtěl udobřit papeže Benedikta IX.,
který ho pohnal k soudu pro porušení posvátných míst v Polsku.
Klášter vzrůstal díky udělování různých privilegií a výsad ze strany mocných.
Markrabí Přemysl mu udělil v roce 1234 svobody, jaké měl na Moravě jenom Velehrad
a král Jan Lucemburský mu v roce 1327 propůjčil hrdelní právo,
které při něm zůstalo plných 400 let.
Karel IV. později všechna práva i privilegia také potvrdil.
Ovšem všechno tam také neměli růžové, během své existence byl klášter
několikrát napaden a posléze opravován. Nejhorší byli v roce 1241 tatarské
a v roce 1253 uhersko-kumánské vpády na jižní Moravu.
Od roku 1540 zasedali rajhradští probošti i v moravském zemském sněmu
a 1. října 1687 dostali od papeže Inocence IX. právo pontifikálií,
to znamená právo nosit mitru, kříž, prsten a berlu.
Členové řádu se zasloužili o budování nemocnic, chudobinců, sirotčinců a škol
- ta v Rajhradě byla založena už v roce 1623. Roku 1465 tu začali zakládat vinice a vařit pivo.
Podle dochovaných listin si až do konce 17. století zachoval rajhradský klášter
románský vzhled. Špatný stav klášterních budov si vyžádal nákladnou přestavbu
celého klášterního areálu. Nejprve byly postaveny věže a v roce 1721
začala přestavba kláštera do dnešní podoby podle návrhu geniálního
pražského architekta Giovanni Santiniho-Aichla.
Jeho projekt byl realizován brněnským stavitelem Františkem Klíčníkem
a na vnitřní výzdobě se pracovalo ještě další čtyři roky. Samotný chrám
sv. Petra a Pavla stojí na místě původního chrámu románského a s jeho stavbou
se začalo na jaře 1722. Celá stavba, hlavně věže a sochy i dnes působí velmi monumentálně.
Původní věže dosahovaly výšky 65 metrů. Současná úprava věží je z roku 1942,
kdy se při opravě kláštera ty původní zřítily. Ve výklencích na průčelí chrámu
stojí sochy sv. biskupa Vojtěcha a sv. poustevníka Vintíře Günthera.
Sochy zhotovil v pol. 18. století brněnský sochař J. Břenek.
Štít mezi věžemi je ozdoben rozměrným (5,5 x 3,5 m) mozaikovým obrazem
Neposkvrněného početí Panny Marie. Mozaika byla zhotovena podle obrazu prof.
Kleina a návrhu sochaře Bernarda O. Seelinga z Prahy v roce 1895.
Vnitřek chrámu je jednolodní, krásně prosvětlený vysoko položenými okny,
měří na délku 79,5 m, z toho na loď připadá 40 m. Chrámová loď nemá stejnou šířku,
mění se od 9,5 m až 16,5 m. Klenba chrámové lodi je zaklenuta do čtyř kopulí,
kterých výška přesahuje 30 m. Kamenické práce v kostele jsou hlavně
z pískovce a mramoru.
Fresky v chrámové lodi a objektech kláštera maloval brněnský malíř Jan Jiří Etgens.
Obrazy v chrámu postupně malovali Jan Jiří Etgens, Josef Führich,
František Preis, Matěj Šťastný, J. L. Šichan. Hlavní oltář je mramorový,
v chrámové lodi je osm bočních oltářů a spousta soch, které jsou dílem Ignáce
Lengelachera (bavorský mistr pracující v Mikulově), Ondřeje Schweigela,
Josefa Břenka, Benedikta Edeleho a rajhradského řezbáře Ignáce Bergmana.
Na pravé i levé straně jsou proti sobě dvě rakve, ve kterých jsou sochy
svatých i s jejich ostatky. Na jedné straně je svatý Defenedtl a naproti je sv.
Felicissimus, ukládání ostatků v této podobě bylo kdysi velkou módou.
Úpravu kostelního kůru s balustrádou navrhl v roce 1896 architekt V. Dvořák,
původní varhany z roku 1733 byly v roce 1909 zmodernizovány.
Z chrámové lodi do konventu odbočuje mariánská kaple, vybudované v letech 1748-1749,
kde je krásná socha Matky Boží Rajhradské, která prý stávala na hlavním
oltáři už od roku 1270. Před vchodem do mariánské kaple stojí na levé straně
socha knížete Břetislava od Emanuela Maxe.
Chrám stojí stejně jako klášter v Plasích na dřevěných pylonech.
Santini si to tam vyzkoušel a tak s tím už zřejmě neměl problém, přestože na zdejší
stavbu museli použít až 430 dubových kmenů. Na stavbu klášterního chrámu
navazovalo budování konventu, v 70. letech 18. století byly kolem kláštera
vysázeny aleje a součástí kláštera byly i překrásné zahrady. Bohužel byl konvent
později využíván jako pracovní tábor, kde bylo vězněno hlavně spousta kněží.
Po zrušení této funkce byl v dezolátním stavu.
V opravené části konventu je památník písemnictví, kterého součástí je i nádherná
klášterní knihovna čítající 65 tis. svazků. Velmi cenné jsou i vystavené liturgické
předměty a také tu probíhala výstava o životě básníka Františka Halase.
Pochopitelně, že tu najdete i obrazové materiály o nehezké době pracovního tábora.
Kdo jste věřící a pomodlíte se v mariánské kapli k Panence Marii Rajhradské,
určitě budete vyslyšeni.
(Zdroj: stránky Rajhradský klášter, wikipedie, foto: internet)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama