AlenaHanka OHanka SHanka ZJarmilaIntuiceLuckaMilasko Natty RomiRůženka
Jak se máme chovat k přátelům? . Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Mariánská Týnice

6. října 2012 v 20:18 | Holub |  Památky
Poutní areál Mariánská Týnice, je součástí obce Kralovice.
Osada Týnec je poprvé zmiňována v roce 1230 v darovací listině Romana
z Týnce a píše se v ní, že osadu daroval plaskému klášteru. Plaští cisterciáci
tu později vybudovali poutní kostelík s uctívanou sochou Panny Marie a
vzniklo zde poutní místo Mariánská Týnice.

Další informace o Týnici nacházíme až po třicetileté válce,
kdy byl tento značně zchátralý objekt opraven barokně a byl k němu přistaven ambit.
V roce 1699 tu bylo opatem Ondřejem Trojerem zřízeno proboštství.
Za pozdějšího plaského opata Eugena Tyttla se začala výstavba nového areálu
a jeho projektantem se stal J. B. Santini. Základní kámen byl položen v roce 1711,
stavba trvala skoro půl století a jejího dokončení se nedožil ani Santini,
ani opat Eugen Tyttl.
Nedá se vlastně ani mluvit o úplném dokončení, protože podle původního
projektu byla dokončena pouze polovina staveb, kostel byl vysvěcen až v roce 1762.
Po zrušení plaského kláštera Josefem II. přešel celý objekt do správy Náboženského
fondu a stejně jako klášter Plasy i do majetku Metetrnichů.
Metternichové se o něj jako o všechny stavby, které lehce nabyli, moc nestarali
a během té doby značně zchátral. Později se oprav ujal Spolek pro záchranu
Mariánské Týnice a na jeho činnost navázalo po roce 1950 nově zřízené muzeum.
Budova proboštství je situovaná fasádou k jihu, na půdorysu písmene T,
prý podle opata E. Tyttla. Sestává ze spojovacího a hlavního křídla, patří sem i dvě věže,
které jsou vysoké 41m a jsou v nich zvony a hodiny.
Proboštství dnes slouží jako muzeum, kde uvidíte samé skvosty.
V přízemí jsou exponáty, věnované historickému vývoji zdejšího kraje od
pravěku až po současnost. V prvním patře, kde původně bývaly cely mnichů
a probošta, je hned několik expozic.
Na pravé straně je část zaměřená na středověké křesťanské umění od gotiky
přes renesanci až do baroka. Mají tu opravdu překrásné obrazy,
sochy, ornáty, kalichy... Následuje část zaměřená na řemesla a dobu v 19. století,
kde je plno exponátů lidové architektury zdejšího kraje, jako jsou úly,
malované skříně, vyšívané kroje a jiné.
Pro milovníky vojenské tématiky tu mají část věnovanou první světové válce,
kde je také spousta exponátů. Velmi zajímavá a také ojedinělá je expozice
umělecké litiny, která se vyráběla v železárně v Plasích.
Huť založil tehdejší majitel kníže Metternich a najdete tu skutečně
skvostné litinové výrobky - kamna, zahradní nábytek, kříže a drobné předměty.
Neméně zajímavá je i část věnovaná významné sochařce a medailérce
Marii Uchytilové, narozené v Kralovicích.
V bývalé klášterní jídelně - refektáři se konají různé příležitostné výstavy.
Na stropě je nádherná freska, znázorňující večeři cisterciáků s patronkou
řádu P. Marií a darování Mariánské Týnice plaským mnichům v roce 1230.
V medailonech na stěnách jsou portréty opatů a obrázky
Mariánské Týnice a Plas.
Do kostela se chodí spojovacím křídlem a ambitem zdobeným freskami F.J.Luxe,
které znázorňují výjevy ze života Panny Marie a cisterciáckého řádu.
Kostel Zvěstování Panny Marie stojí na půdorysu rovnoramenného kříže
a v jeho středu je nádherná mohutná kupole vysoká asi 60 m a zakončená lucernou,
která se díky neutěšenému stavu počátkem 20.stol propadla.
Znovu obnovena byla až v roce 2000. Na její zlacené hrotnici je nápis Ave Maria a lilie,
uvnitř v kupoli jsou andělé nesoucí mariánskou korunu.
Z původní bohaté malby kostela se jakýmsi zázrakem dochoval právě iluzivní
barokní oltář (obrázek napravo), nad kterým byla Santinim vytvořena právě
ta úžasná hra světla, které dopadá skrz žlutá skla.
Po obou stranách oltáře jsou v rokokových rámech fresky, představující výjevy
ze starého zákona - Mojžíš před hořícím šípkovým keřem a Eliáš prosící o déšť.
(Zdroj: stránky obce Kralovice, Týnice, foto: internet)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama