AlenaHanka OHanka SHanka ZJarmilaIntuiceLuckaMilasko Natty RomiRůženka
Jak se máme chovat k přátelům? . Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Hrad Krašov

7. října 2012 v 21:49 | Holub |  Památky
Zříceniny hradu Krašov stojí na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky
Berounky jihovýchodně od Kralovic na Plzeňsku.
Krašov je jeden z našich nejstarších hradů bergfritového typu.
Původní jádro se skládalo ze dvou částí a bylo od předhradí odděleno příkopem.
O přední části díky pozdějším přestavbám už nelze skoro nic zjistit,
bezpečně je určena pouze cisterna na vodu zasekaná do skály.
Zadní část tvořila okrouhlá, pozdějšími přestavbami zcela zakrytá věžice,
která má z jedné strany břit.

Severně od ní byla v obvodové hradbě proražena vstupní brána
vedoucí na nádvoří. Na nejchráněnějším místě na skále, nad soutokem
Berounky a Brodeslavského potoka, stál malý sálový palác.
K výrazné přestavbě hradu došlo už v druhé polovině 13. století
a týkala se hlavně přední části jádra, kterou bylo nutné zajistit proti
výše položenému předhradí.
Původní nedostačující opevnění bylo nahrazeno zděnou hradbou s proraženým
otvorem vstupní brány. Za hradbou stál nový okrouhlý bergfrit o průměru 8,4 metrů
a zdech silných 2 metry. V dochovaném 8 metrů vysokém zdivu věže se žádný původní
otvor nedochoval, proto nelze určit, jak byl původní vstup vyřešen.
Malý sálový palác přestal svou velikostí stačit zvýšeným nárokům na bydlení
panstva a proto byla také výrazně rozšířena obytná plocha zadní části jádra.
Na jižní straně byl postaven obdélný dvouprostorový palác,
který se svým východním nárožím téměř dotýkal původního paláce.
Volné jihovýchodní nároží mezi paláci vyplnila rozměrná nejspíše
věžovitá čtverhranná stavba. Při další přestavbě byla ještě zesílena obrana
čela jádra a původní první brána byla přestavěna na strážní budovu.
S rozvojem palných zbraní ve druhé polovině 15. století se obrana hradu
ještě vylepšila vybudováním masivního valu s příkopem.
Na nejvyšším místě valu byla zřejmě bateriová věž. Boční stranu předhradí
s hospodářskými stavbami ochraňoval další příkop a val a výše položenou skálu
na druhém břehu Brodeslavského potoka střežila předsunutá okrouhlá bašta.
Koncem 15. století představoval Krašov přední šlechtickou rezidenci.
Později tu proběhly ještě renesanční a barokní úpravy.
Hlavně ta barokní výrazně změnila podobu objektu. Jižní hradba přední části jádra
byla zbourána a místo ní vznikla nová budova.
Do přízemí zachovalého bergfritu byl proražen vstup a kolem bylo
postaveno vřetenové schodiště.
Nejstarší dějiny hradu podle některých informací spadají až do období
vlády kněžny Libuše a kdo přesně byl jeho zakladatel určit nelze.
Podle písemných dokladů se jméno hradu Krašov uvádí v souvislosti s pány z Gutštejna,
kteří se psali také jako rytíři z Krašova.
Z tohoto rodu pocházel také zakladatel premonstrátského kláštera v Teplé
blahoslavený Hroznata. Jeho synovcem byl Jetřich (někde uvádění i jako Dětřich),
který za služby králi Václavovi I. dostal darem několik vesnic v tomto kraji.
Jak je psáno v první písemné zmínce z roku 1232,
nad vsí Bohy dal stavět hrad zvaný Krašov, zřejmě na místě původního staršího hradu.
Jeho potomci hrad drželi až do poloviny 14. století, kdy jej kolem roku 1339
Jetřichův vnuk Bušek prodal. Koncem 70. let 14. století hrad vlastnili páni Švihovští,
kteří ho prodali pánům z Kolovrat.
Hanuš z Kolovrat byl za husitských válek na straně krále Zikmunda a husité obléhali
v roce 1425 jeho hrady, ale na Krašov nějak zapomněli nebo se jim možná zdál moc opevněný.
Další majitelé se velmi často střídali a významnou změnu pro hrad znamenal
až František Miseroni z Lisonu. Hrad získal v polovině 17. století a jeho syn Norbert
ho v roce 1678 prodal opatovi plaského kláštera Benediktu Engelkenovi.
Cisterciáci si vybrali Krašov jako své letní sídlo a pro tyto účely hrad důkladně
opravili a barokně přestavěli. Podle popisu zde byly dvě kaple, refektář,
kuchyň a 27 obytných místností. Svému účelu sloužil až do zrušení kláštera císařem
Josefem II. roku 1785. Později se stejně jako Plaský klášter
stává majetkem Metternichů.
Ještě v roce 1795 byl podle staré kresby ve velmi dobrém stavu,
ale v dalších letech byl rozbořen a získaný materiál byl použit k opravě
poplužního dvora Rohy. V roce 1800 už se uvádí jako zřícenina.
V roce 1931 založili místní nadšenci Spolek pro zachování hradu Krašova,
kterému se o šest let později podařilo hrad odkoupit od rodiny Metternichů
a ihned se pustit do jeho oprav.
Mnoho poznatků o podobě hradu přinesl v letech 1970-71 jeho archeologický výzkum
Československou akademií věd a na základě výsledků byl hrad prohlášen
Národní kulturní památkou.
Od roku 1991 o hrad zase pečují nadšenci ze spolku, kteří pokračují ve vylepšování
prostorů hradu, odkrývají zasypané podzemní prostory formou archeologického výzkumu,
v podkroví zbudovali turistickou ubytovnu a také vydávají tiskopisy,
pohlednice a odznaky hradu, které si tam můžete zakoupit.
(Zdroj: stránky Hrad Krašov, wikipedie,foto: internet)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama